Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

mylovee
18:47
4325 b306 500
18:40
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
mylovee
18:39
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianowelovestory nowelovestory
18:38
0765 4bdb 500
Reposted fromwestwood westwood vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:37
3318 97c0 500
mylovee
18:36
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:36
5163 ee52 500
mylovee
18:35
7063 5d3f
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:35
1366 0a8a
mylovee
18:34

Zostawił mi
Datę swoich urodzin
Imiona przyjaciół
Puste miejsce w samochodzie
Kształt blizny na udzie
Kilka wspomnień z dzieciństwa
Ciepły ton głosu 
Swój zapach na poduszce
Cichą ulicę w pamięci

Zostawił mi mnie i odszedł 
Co ja mam teraz z tym zrobić?

— "Słowa zbyt proste"
mylovee
18:34
8138 b2f7 500
mylovee
18:32
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
mylovee
18:32
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:32
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:31
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:30
mylovee
18:30
mylovee
18:30
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:29
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz vianowelovestory nowelovestory
mylovee
18:29
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl