Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

mylovee
19:54
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
mylovee
19:54
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viakomplikacja komplikacja
mylovee
19:53
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna vianiebieskieoczy niebieskieoczy
mylovee
19:53
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viausmiechprosze usmiechprosze
mylovee
19:53
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viausmiechprosze usmiechprosze
mylovee
19:53
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viausmiechprosze usmiechprosze
mylovee
19:53
mylovee
19:53
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viausmiechprosze usmiechprosze
mylovee
19:52
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viajestdobrze jestdobrze
19:52
1585 c2c4
mylovee
19:50
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 24 2017

mylovee
15:52
Reposted fromshakeme shakeme viasomethingmore somethingmore
15:52
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasomethingmore somethingmore
mylovee
15:52
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaanastasie anastasie
mylovee
15:50
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viazjebalosie zjebalosie
mylovee
15:50
mylovee
15:49
15:49
mylovee
15:49

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKahlua Kahlua
mylovee
15:48
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl